ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเรื่องความสงบเช่นกัน วันปกตินักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันไม่มากนัก อย่างวันนี้เราเดินทางมาเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวพอประมาณ เรา […]
Read More »