khaowang_phetburi

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เขาวัง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชะอำโบราณสถานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นเวลาช้านาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ที่สูงถึง 92 เมตร แต่เดิมชาวบ้านเรียกภูเขานี้ว่า เขาสมน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ และทรงพระราชทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากสั้นๆ ว่าเขาวัง มาจนถึงปัจจุบัน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง เป็นสถานที่เที่ยวชะอำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเมื่อผ่านเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่งที่โดดเด่นมองเห็นได้ชัดเจนมาแต่ไกลนั่นก็คือ เขาวังแห่งนี้ ซึ่งมีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาด ตั้งอยู่บนยอดเขาคีรีทั้ง 3 ยอดที่มีความสูงถึง 92 เมตร ประกอบด้วยพระตําหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว วิจิตรงดงาม มีเสน่ห์น่าหลงใหล บริเวณไหลเขาทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม ฝาผนังทั้งสี่ด้านภายในโบสถ์จะมีภาพเขียนแบบทัศนียวิทยาฝีมือขวัวอินโข่ง ซึ่งเป็นจิตรกรไทยคนแรกที่ใช้วิธีการเขียนภาพ บริเวณยอดเขาทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วหรือ วัดพระแก้วน้อย ที่สร้างขึ้นเป็นวัดในเขตพระราชฐานแห่งนี้ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ เจดีย์แดง ปรางค์จัตุรมุข ที่ทาสีแดงทั้งองค์ โบสถ์ที่มีการสัดส่วนไว้อย่างวิจิตรงดงาม และพระสุทธเสลเจดีย์ ที่เป็นเจดีย์หินอ่อนทั้งองค์ มีสีเทาอมเขียว ส่วนยอดเขาทางด้านทิศตะวันตกนั้น จะเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับพระนครคีรี ภายในประกอบด้วย พระที่นั่งสันถาคารสถานเป็นห้องสำหรับต้อนรับแขกเมืองที่มาพักบนพระนครคีรี และมีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีแสดงเครื่องราชูปโภค เช่น พระแท่นบรรทม พระฉาย เครื่องถ้วยชาม เป็นต้น ส่วนตรงกลางของยอดเขาคีรีแห่งนี้จะเป็นเจดีย์สีขาวที่มีความโดดเด่นมองเห็นได้ชัดเจนมาแต่ไกลนั้น เรียกว่า พระธาตุจอมเพชร ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

นอกจากนี้ ที่เที่ยวชะอำอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีแห่งนี้ ยังเป็นที่ศึกษาและสังเกตการณ์ ทางดาราศาสตร์ ที่สามารถชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองเพชรบุรีอีกด้วย